Vicarious Liability in Business Relationships

Vicarious liability betekent aansprakelijkheid die aan de ene partij wordt opgelegd wegens handelingen van iemand anders.

De betekenis van vicieuze aansprakelijkheid

Vicarious liability betekent aansprakelijkheid die aan de ene partij wordt opgelegd wegens handelingen van iemand anders. Het is niet gebaseerd op nalatigheid. Vicarious liability is ook wel bekend als imputed liability.

Een kwestie van controle

Vicarious liability ontstaat door een bijzondere relatie tussen twee partijen. Doorgaans oefent de ene partij enige vorm van controle uit over de andere partij. De partij die de zeggenschap heeft, kan aansprakelijk worden gesteld als de tweede partij nalatig handelt en een derde partij onbedoeld schade toebrengt.

Vicarious liability is een vorm van risicoaansprakelijkheid, wat betekent dat het niet gebaseerd is op schuld. Een partij kan aansprakelijk worden gesteld voor een letsel, ook al heeft hij of zij persoonlijk niets verkeerds gedaan.

Zakelijke relaties

Er zijn een aantal zakelijke relaties die kunnen leiden tot plaatsvervangende aansprakelijkheid. Hier zijn enkele voorbeelden:

Werkgever-werknemer

Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van hun werknemers. De aansprakelijkheid van de werkgever vloeit voort uit een juridische theorie die respondeat superior wordt genoemd (Latijn voor “laat het hoofdantwoord”). De werkgever-werknemerrelatie wordt vaak een meester-werknemerrelatie genoemd. Dit komt omdat de werkgever (meester) controle heeft over zijn werknemers (bedienden). Aldus, kunnen de werkgevers door derden worden vervolgd die in ongevallen worden verwond die door onachtzame werknemers worden veroorzaakt.

Partnerschap-partner

Partners treden op namens een partnerschap. Zo kan een partnerschap aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van een partner. Een partner in een advocatenkantoor laat bijvoorbeeld uit onachtzaamheid een verlengsnoer achter dat over zijn kantoor is gedrapeerd. Een klant die het kantoor bezoekt, struikelt over het snoer en breekt zijn been. Toen het ongeval zich voordeed, vervulde de partner (de nalatige partij) zijn taken als advocaat ten voordele van de maatschap. Bijgevolg kan de maatschap aansprakelijk worden gesteld voor het letsel van de cliënt.

Corporation-Directeur of Uitvoerend Officier

Bestuurders en leidinggevenden voeren hun taken uit namens de onderneming. Bijgevolg kan een onderneming aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van haar bestuurders en functionarissen.

Voertuigeigenaar – Toegestane gebruiker

Een eigenaar van een voertuig die een andere persoon (een zogenaamde permissieve gebruiker) toestemming geeft om de auto te besturen, kan aansprakelijk worden gesteld. Stel dat Steve een auto bezit die hij uitleent aan Bart. Tijdens het besturen van Steve’s voertuig veroorzaakt Bart per ongeluk een ongeval waarbij Lisa gewond raakt. Als eigenaar van het voertuig kan Steve aansprakelijk worden gesteld tegenover Lisa voor haar letsel.

Algemeen Aansprakelijkheidsbeleid

Met uitzondering van eenmanszaken kunnen bedrijven zelf geen handelingen verrichten. Zij handelen alleen via hun werknemers, leidinggevenden en andere belangrijke personen. Bedrijven vallen onder de algemene aansprakelijkheidspolissen voor hun plaatsvervangende aansprakelijkheid voor nalatige handelingen van deze personen.

Lichamelijk letsel of materiële schade dekt de bedragen die de verzekerde wettelijk verplicht is te betalen als schadevergoeding wegens lichamelijk letsel of materiële schade. De wettelijke verplichting van de verzekerde is gedekt, of deze nu het gevolg is van eigen nalatigheid van de verzekerde of van nalatigheid van iemand anders. Als uw firma onder een algemene aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, is zij gedekt voor haar aansprakelijkheid voor nalatigheid van haar werknemers, vrijwilligers en andere personen die namens haar handelen.

Commercieel Autobeleid

Als u een commerciële autopolis heeft gekocht, moet uw bedrijf worden vermeld als de genoemde verzekerde in de verklaringen. Als de genoemde verzekerde is uw firma gedekt voor haar aansprakelijkheid voor ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van een gedekte auto. De auto’s die in aanmerking komen als gedekte auto’s zijn afhankelijk van de symbolen die in de verklaringen voorkomen.

De autopolis dekt de wettelijke verplichting van uw bedrijf om schadevergoeding te betalen voor lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt door een ongeval, indien het ongeval het gevolg is van het gebruik van een gedekte auto. Uw wettelijke verplichting is gedekt, of het nu het gevolg is van uw nalatig gebruik van een auto (als u een eenmanszaak bent) of de nalatigheid van een werknemer of andere toegeeflijke gebruiker.

Like this post? Please share to your friends:
Soba Katura
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: