Marketingplan Definitie voor bedrijven

Deze definitie legt uit wat een businessmarketingplan is en het verschil met een marketingstrategie, en hoe het in een businessplan past.

Marketingplan Definitie

Elk bedrijf heeft een marketingplan nodig

Een marketingplan schetst de specifieke acties die u van plan bent uit te voeren om potentiële klanten en klanten te interesseren voor uw product en/of dienst en hen te overtuigen om het product en/of de diensten die u aanbiedt te kopen.

Het marketingplan implementeert uw marketingstrategie. Of, “de marketingstrategie biedt de doelstellingen voor uw marketingplannen. Het vertelt u waar u vanaf hier naartoe wilt. Het plan is de specifieke routekaart die u daarheen brengt. “

Een marketingplan kan worden ontwikkeld als een op zichzelf staand document of als onderdeel van een businessplan. Hoe dan ook, het is een blauwdruk voor het communiceren van de waarde van uw producten en/of diensten naar uw klanten.

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een marketingplan

Zonder marktonderzoek kun je geen marketingplan ontwikkelen. Marktonderzoek begeleidt de richting van uw marketingplan en geeft u essentiële informatie over uw potentiële klanten (uw doelgroep) en de haalbaarheid van uw producten en diensten.

Marktonderzoek moet onder meer betrekking hebben op het monitoren van de industrie en economische trends, het verkennen van de concurrentie om te bepalen hoe u een concurrentievoordeel kunt behalen in prijsstelling en/of klantenservice, en het bepalen van de beste manieren om uw doelmarkt te bereiken via reclame en/of sociale media, etc.

Wat gaat er in een marketingplan

Een typisch marketingplan bestaat uit de volgende onderdelen:

Samenvatting

De samenvatting is een overzicht op hoog niveau van het marketingplan. In dit hoofdstuk moet een korte samenvatting van het plan worden gegeven voor degenen die het document niet in zijn geheel kunnen lezen.

Beschrijving van het bedrijf

Dit hoofdstuk beschrijft waar het bedrijf om draait, inclusief de locatie, de namen van de bedrijfseigenaren, de huidige bedrijfssituatie (positie op de markt), de bedrijfsmissie en kernwaarden, en externe factoren die het bedrijf nu of in de toekomst kunnen beïnvloeden.

De sectie geeft een profiel van de klanten waarop het bedrijf zich wil richten. Dit omvat:

  • De omvang van de markt en toekomstige trends.
  • Demografische informatie zoals leeftijd, geslacht, godsdienst, burgerlijke staat, opleidingsniveau, gezinsgrootte, etnische en culturele achtergrond, inkomensniveaus, enz.
  • De belangen, gewoonten, wensen en behoeften van de klant en hoe deze factoren zich verhouden tot de vraag naar het (de) product(en) of dienst(en) van het bedrijf.

Het unique selling proposition beschrijft hoe het bedrijf een concurrentievoordeel zal behalen in de markt door het leveren van een of meer van de volgende voordelen aan klanten:

  • Het leveren van een uniek of superieur product.
  • Het leveren van lagere prijzen.
  • Betere klantenservice.

SWOT-analyse en de concurrentie

Deze sectie vergelijkt de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf (bekend als SWOT-analyse) met die van de concurrentie, zodat het bedrijf aan klanten kan uitleggen waarom zij zijn producten of diensten moeten kiezen boven die van zijn concurrenten. Het benadrukt ook gebieden waar het bedrijf zal moeten verbeteren om effectiever te kunnen concurreren.

DistributieLeveringsplan

Distributie en levering geven aan hoe het bedrijf uw producten aan klanten zal leveren. Methoden van verkoop en levering zijn onder andere retail, groothandel, direct aan huis of bedrijven, of online.

Marketingdoelstellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de marketingdoelstellingen van het bedrijf voor de nabije toekomst (meestal een jaar van tevoren). Wellicht is het doel om de omzet tegen het einde van het volgende boekjaar met 25 procent te verhogen of 40% van het marktaandeel in de regio te bereiken voor een specifiek product of dienst. Inbegrepen is een overzicht op hoog niveau van de stappen die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

Marketing Actieplan

Het actieplan bevat gedetailleerde informatie over de te verkopen productdiensten, met inbegrip van productbeschrijvingen, voordelen van de productdienst ten opzichte van de concurrentie, prijsstrategieën en plannen voor de wijze waarop de productdienst zal worden gepromoot, hetzij met behulp van traditionele reclamemethoden, hetzij online via sociale media. Ook is er informatie opgenomen over de manier waarop de klantenservice na verkoop zal worden verleend.

Begroting

Ten slotte is in het hoofdstuk over het marketingbudget een uitsplitsing van de kosten van de uitvoering van het marketingplan opgenomen. De kosten-batenanalyse toont aan hoe de uitvoering van het marketingplan zou moeten leiden tot meer omzet en inkomsten.

Ook bekend als: Vaak verward met marketingstrategie of businessplan.

Voorbeelden: Hoewel een marketingplan een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsplan is, moet elk bedrijf zijn marketingplan regelmatig bijwerken.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: